PARTS OF THE HEAD


Parts of the head in English and Welsh
ENGLISH / WELSH PARTS OF THE HEAD WORDLIST


English Singular Plural Gender
cheek boch bochau f
ear clust clustiau f
eye llygad llygaid f
eyebrow ael aeliau f
eyelash blewyn amrant blew amrant m
eyelid amrant amrantau m
forehead talcen talceni m
hair - on head gwallt   m
hair - single blewyn blew m
lip gwefus gwefusau f
mouth ceg cegau f
neck gwddf gwddfau m
nose trwyn trwynau m
nostril ffroen ffroenau f
throat llwnc   m
tongue tafod tafodau m
tooth dant danned m


As a broad rule - gender of words associated with the body can be determined as to whether we have one, two or more than two.

If we have 1 or more than 2 they tend to be masculine. If we have 2 they tend to be feminine.

This doesn't always hold true but can help as a guide.

Downloaded from www.caryb.co.uk