Welsh Home

ENGLISH / WELSH WORDLIST - RUGBY TERMS

English Word Welsh Word
(the) forty minutes y deugain
advantage mantais
against yn erbyn
centre (player) canolwr
captain capten
coach hyfforddwr
commentary sylwebaeth
commit a foul cylawni trosedd
conversion trosiad
convert trosi
converted try trogais
crossbar trawst
dead-ball line y ffin gwsg
drop-goal gl adlam
drop-kick cic adlam
error camgymeriad
fair play chwarae teg
fair tackle tacle deg
first half hanner cyntaf
flanker blaen asgellwr
fly-half maswr
forward (player) blaenwr
foul trosedd
front row rheng flaen
full time terfynol
full-back cefnwr
gain an advantage cael mantais dros
gain possession enill y mediant
gap bwlch
Grand Slam Camp Lawn
grubber kick cic bwt
half backs haneri
half time egwyl
halfway line llinell hanner
handling error cam drafod
heel (verb) sodli
home crowd tyrfa gartref
home game gm gartref
hooker bachwr
hookers bachwyr
impressive performance perfformiad trawiadol
in the lead ar y blaen
infringement torri
injured wedi ei anafu
inside centre canolwr/canolwyr
kick (noun) cic
kick (verb) cicio
kicker/kickers cicwr/cicwyr
line-out/s lein/leinau
linesman llumanwr
lock clo
loose maul sgarmes rydd
man of the match seren y gm
match gm
maul/s sgarmes/oedd
Millennium Stadium Stadiwm y Mileniwm
miss a penalty methu cic gosb
mistake camgymeriad
number 8 wythwr
obstruct rhwystro
on for [name] yn lle [enw]
opponent gwrthwynebydd
out of play yn farw
outside centre/s canolwr/canolwyr
outside half/s maswr/maswyr
pass/es pas/iau
penalty goal gl gosb
penalty kick cic cosb
penalty try cais cosb
penalty/penalties cosb/cosbau
play the advantage chwarae'r rheol fantais
possession meddiant
post postyn
professional foul trosedd proffesiynol
prop/s prop/iau
punt cicio
referee dynfarnwr
ruck (verb) rycio
ruck and maul (noun) ryc a scarmes
ruck/s (noun) ryc/iau
rugby rygbi
rugby ball pl rygbi
rugby league rygbi tri ar ddeg
rugby pitch cae rygbi
rugby union rygbi'r undeb
score (noun) sgr
scrum/s sgrym/iau
scrum-half mewnwr
semi-final gm gynderfynol
side-step ochrgamiad
sin-bin cell cosb
Six Nations Cup Cwpan Y Chwe Gwlad
stand off maswr
substitute eilyddio
team tm
territory tir
three-quarters, the y tri-chwarteri
touch ystlis
touch in goal yr ystlys gwsg
touchdown tirio'r bl
Triple Crown Y Goron Driphlyg
try/tries cais/ceisiau
try-line llinell gais
up-and-under cic a chwrs
welcome back croeso yn l
Welsh Rugby Union Undeb Rygb i Cymru
win possession enill y mediant
wing (player) asgellwr
wing forward blaenwr asgell

Downloaded from www. caryb.co.uk